Ogólnopolska Karta Seniora

Ukończyłeś 60 rok życia? Zgłoś się po kartę, która uprawnia do zniżek w ponad 150 firmach.

Każda osoba, która skończyła 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora przystępując do programu Ogólnopolska Karta Seniora. Wystawiane karty są imiennie. W poszczególnych miastach karty wydawane są między innymi na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz na targach i wydarzeniach dla seniorów. Liczba użytkowników Karty wynosi już ponad siedem tysięcy osób.

Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi. Obecnie w program zaangażowało się ponad 160 partnerów. Wśród firm, które przystąpiły do programu znajdują się między innymi:

 • uzdrowiska,
 • ośrodki zdrowotno-medyczne,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • ośrodki kulturalne (kina, teatry, muzea, klubokawiarnie),
 • akademie językowe,

Szczegółowa lista partnerów Karty Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl.

Jak otrzymać Kartę Seniora?

Ogólnopolska Kartę Seniora można uzyskać na kilka sposobów:

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku
  Jeśli uczęszczasz na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, możesz poprosić, by skontaktował się on ze Stowarzyszeniem Manko i przesłał listę seniorów, którzy chcą otrzymać kartę. O kartę pytaj również w klubach seniora i podczas targów i innych wydarzeń organizowanych dla seniorów.
   
 2. Odbiór osobisty
  Możesz zgłosić się po kartę osobiście lub telefonicznie do biura Stowarzyszenia w Krakowie .
  Adres: Stowarzyszenie MANKO, ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków.
  Telefon: 12 429 37 28
   
 3. Zgłoszenie internetowe lub pocztowe
  Wypełnij formularz dostępny na stronie www.glosseniora.pl. Uzupełniony formularz możesz również przesłać drogą mailową na adres: kartaseniora@manko.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia.

WAŻNE:

Karta Seniora jest bezpłatna oraz bezterminowa. Jedynym warunkiem jej otrzymania jest ukończone 60 lat.

Więcej informacji o Karcie Seniora oraz listę firm, które przystąpiły do programu znajdziesz na stronie internetowej: www.glosseniora.pl