Opieka

Przedstawiamy Państwu ofertę, która skierowana jest do osób starszych, nie jest jednak rozumiana jako klasyczny zestaw usług zakładu opiekuńczego, natomiast przeznaczona jest dla osób starszych potrzebujących stałego wsparcia oraz usprawnienia, które ma na celu poprawę sprawności i jakości funkcjonowania w życiu codziennym.

1. Pobyt  długoterminowy, całodobowy.

PROPONUJEMY:

 • starannie urządzone pokoje 1,2,3 osobowe z łazienkami,
 • komfortowe warunki pobytu w grupie osób o podobnym stanie zdrowia,
 • całodobowe wyżywienie (5 posiłków) przygotowanych zgodnie z zaleceniami,
 • funkcjonalną jadalnię oraz kameralne miejsce wypoczynku gdzie można porozmawiać, posłuchać muzyki lub obejrzeć program telewizyjny,
 • aktywizację indywidualną prowadzoną przez opiekunki,
 • spacery z kijami nordic walking,
 • spotkania integracyjne, dostęp do kameralnego ogródka,
 • uczestniczenie w życiu społecznym oraz utrzymywanie więzi z otoczeniem, zaspakajanie  potrzeb religijnych i kulturalnych zapewniając organizację świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • trening rozładowywania przewlekłego stresu (relaksacja, praca w ogródku, słuchanie muzyki itp.)

ZAPEWNIAMY:

 • wysoki standard opiekuńczo rehabilitacyjny 24h,
 • doraźną opiekę lekarską  w zakresie POZ,
 • leki wymagające podania w przypadku nagłego zachorowania,
 • podstawowe środki higieny osobistej (bez pampersów i lerków) koszt pampersów i leków pokrywa podopieczny, rodzina lub opiekun prawny, 
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej w codziennym myciu i kąpaniu,
 • dbanie o czystość odzieży osobistej podopiecznego a także bielizny pościelowej,
 • dostęp do windy,
 • dostęp do internetu,

UMOŻLIWIAMY:

 • objęcie podopiecznego rehabilitacją w ramach NFZ,
 • dodatkową opiekę lekarską w razie nagłego zachorowania na koszt podopiecznego, rodziny lub opiekuna prawnego,
 • wizytę lekarza specjalisty na koszt podopiecznego, rodziny lub opiekuna prawnego,
 • konsultację rehabilitanta i pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych na koszt podopiecznego, rodziny lub opiekuna prawnego.

W przypadku rozpoczęcia rehabilitacji, pakiet zabiegów składa się z następujących  elementów dodatkowo płatnych

 • kwalifikacja do zabiegów rehabilitacyjnych,
 • opracowanie indywidualnego pakietu rehabilitacyjnego,
 • zakres czynności fizjoterapeutycznych dostosowany do stanu klinicznego i funkcjonalnego podopiecznego,
 • indywidualny program rehabilitacji 5 zabiegów fizjoterapeutycznych w aktywne dni tygodnia,