O nas

Dom Seniora zlokalizowany w budynku przy Poprzecznej 1 jest miejscem opieki całodobowej krótko i długoterminowej oraz miejscem opieki dziennej umożliwiającej aktywizację i integrację seniorów.

Oferta skierowana jest  do osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

Naszym celem jest stworzenie miejsca z rodzinną atmosferą dającą poczucie bezpieczeństwa, szacunku i zaufania.

Dom Seniora w Wioli poprzez swoje fachowe działania będzie się starało odciążyć rodzinę  w czasochłonnej i trudnej opiece nad osoba starszą  jednocześnie pielęgnując więzi rodzinne, które mają ogromne znaczenie ponieważ wpływają  na lepsze samopoczucie seniora.

Wykwalifikowana opieka będzie dążyła do stworzenia poczucia zrozumienia dla osób w podeszłym wieku, cierpiących na demencję starczą, osobom samotnym, przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym.

Podstawy prawne funkcjonowania:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej,
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. O podatku od towarów i usług,
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. W sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. W sprawie domów pomocy społecznej,
  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. O zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia publicznego.

 

MISJĄ DOMU SENIORA jest zapewnienie wszechstronnej opieki zarówno seniorom wymagającym kompleksowej opieki i stałej troski jak również seniorom dla których najważniejsze  jest przedłużenie i podniesienie sprawności intelektualnej i fizycznej poprzez regularną rehabilitację i specjalistyczne zabiegi co nie tylko zwiększy sprawność seniora, ale wpłynie na poprawę jego stanu psychicznego.