Opieka

COVID-19

Celem zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii stosujemy ścisły reżim sanitarny i wymagamy przestrzegania procedur zwiększających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno przez pracowników, pensjonariuszy jak również osób z zewnątrz minimalizując ryzyko zakażenia.
Osoby zainteresowane pobytem w Centrum Opieki Senior powinny udokumentować wykonanie testu  na COVID-19 z wynikiem ujemnym.

 

DOM SENIORA - świadczy następujące formy opieki:

 

 • długoterminowa,
 • krótkoterminowa,
 • wytchnieniowa,
 • weekendowa,
 • świąteczna.

1. DŁUGOTERMINOWA, CAŁODOBOWA OPIEKA w tym również dla osób przewlekle leżących.

 • pokoje 1, 2 i 3 osobowe staranie urządzone, wyposażone w niezbędny sprzęt, meble, pościel i bieliznę pościelową,
 • pokoje wyposażone w system przywoławczy,
 • odpowiednia liczba łazienek i toalet oraz innych pomieszczeń niezbędnych do wygodnego funkcjonowania,
 •  łazienki wyposażone w system przywoławczy,
 • system przeciwpożarowy,
 • pełne wyżywienie – 5 posiłków dziennie, na które składają się 3 posiłki główne, drugie śniadanie oraz podwieczorek z uwzględnieniem zaleceń określonych przez lekarza. Posiłki serwowane są w jadalni. W razie indywidualnych potrzeb posiłki dostarczane są do pokoi, w razie konieczności personel pomaga w karmieniu podopiecznych  niezdolnych do samodzielnego spożywania posiłków.
 • nieograniczony dostęp pensjonariuszy do drobnych przekąsek i napojów przez cały dzień.
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej w codziennym myciu i kąpaniu, pranie odzieży osobistej i bielizny pościelowej,
 • całodobowa opieka pielęgnacyjna i higieniczna,
 • opieka lekarska pełniona w zakresie POZ,
 • dodatkowa opieka lekarska w razie nagłego zachorowania,
 • opieka rehabilitanta zgodnie z zaleceniem lekarza,
 • opieka terapeuty zajęciowego,
 • leki wymagające podania w razie nagłego zachorowania,
 • zapewnienie podstawowych środków do higieny osobistej (bez pampersów), (koszt pampersów pokrywa pensjonariusz, rodzina lub opiekun prawny)
 • zapewnienie wizyty lekarza specjalisty na koszt pensjonariusza, rodziny lub opiekuna prawnego,
 • rehabilitację ruchową dostosowaną do osób i ich niepełnosprawności,
 • zajęcia manualne i z zakresu terapii zajęciowej,
 • ćwiczenia w samodzielnym funkcjonowaniu,
 • treningi samoobsługi higienicznej,
 • treningi pamięci i koncentracji,
 • gabinet zabiegowy i lekarski,
 • funkcjonalną jadalnią,
 • pełny węzeł sanitarny przy pokojach, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • dostępność windy, brak barier architektonicznych.
 • dostęp do internetu,
 • umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych zapewniając korzystanie z posług religijnych, kaplicy, sali telewizyjnej, prasy codziennej, organizacji świąt, uroczystości okazjonalnych,
 • możliwość czasowego zameldowania po 14 dniowy okresie adaptacyjnym.


2. KRÓTKOTERMINOWA, CAŁODOBOWA OPIEKA:

 • po wypadkach,
 • po udarach,
 • w chorobie Parkinsona.