Opieka

DOM SENIORA CENTRUM OPIEKI I REHABILITACJI WYKONUJE M.IN. ZABIEGI WYKORZYSTUJĄC NAJNOWOCZEŚNIEJSZE, INNOWACYJNE URZĄDZENIA DO REHABILITACJI:

 • Aparat TECAR,
 • LASER WYSOKOENERGETYCZNY

EFEKTEM JEST:

 • wysoka skuteczność,
 • odczuwalne zmniejszenie bólu,
 • krótki okres rekonwalescencji w przypadku chorób i dysfunkcji narządu ruchu tj. kości, stawów.

Doskonałe efekty daje się zauważyć po udarze, wylewie, przy obrzękach, stanach zapalnych, przykurczach i zanikach mięśniowych.

 

DOM SENIORA - świadczy następujące formy opieki:

 • DŁUGOTERMINOWĄ

 • KRÓTKOTERMINOWĄ

 • REHABILITACYJNO- STACJONARNĄ

1. POBYTY  DŁUGOTERMINOWE, CAŁODOBOWE (w tym również dla osób przewlekle chorych)

Po 3-ch miesiącach pobytu podopiecznego  w Domu Seniora  WYSTĘPUJEMY z wnioskiem do Orzecznika o określenie stopnia niepełnosprawności, ułatwiającego refundację oraz  możliwość korzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

UWAGA
Przyjmujemy również podopiecznych żywionych dietą medyczną  (sonda, peg).

 • pokoje 1, 2 i 3 osobowe staranie urządzone, wyposażone w niezbędny sprzęt, meble, pościel i bieliznę pościelową,
 • pokoje i łazienki wyposażone w system przywoławczy
 • pełne wyżywienie – 5 posiłków dziennie zgodnie z zaleceniami dietetycznymi określonymi przez lekarza.

Posiłki podawane są w jadalni. W razie indywidualnych potrzeb dostarczane do pokoju, w razie konieczności personel pomaga w karmieniu podopiecznych niezdolnych do samodzielnego spożywania posiłków.

Zapewniamy:

 • opiekę 24h/dobę,
 • podstawowe środki higieny osobistej (bez pampersów i leków) koszt pampersów i leków pokrywa podopieczny, rodzina lub opiekun prawny,
 • aktywizację personalną realizowaną przez opiekunów – CODZIENNIE,
 • rehabilitację ruchową – usprawniającą chód, równowagę-balans, zapobiegającą upadkom, usamodzielniającą  - CODZIENNIE
 • opiekę lekarską pełnioną w zakresie POZ-tu współpracującego z Domem Seniora,
 • leki wymagające podania w razie nagłego zachorowania,
 • podstawowe środki higieny osobistej (bez pampersów) koszt pampersów pokrywa podopieczny, rodzina lub opiekun prawny,
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej w codziennym myciu i kąpaniu,
 • dbanie o czystość odzieży osobistej podopiecznego a także  bielizny pościelowej,
 • uczestniczenie w życiu społecznym oraz utrzymywanie więzi z otoczeniem,
 • zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewniając korzystanie z kaplicy, sali telewizyjnej, organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • dostęp do windy, brak barier architektonicznych,
 • dostęp do internetu,

Umożliwiamy:

 • objęcie podopiecznego rehabilitacją w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ćwiczenia w samodzielnym funkcjonowaniu,
 • treningi samoobsługi higienicznej,
 • dodatkową opiekę lekarską w razie nagłego zachorowania na koszt podopiecznego, rodziny lub opiekuna prawnego,
 • wizytę lekarza specjalisty na koszt  podopiecznego, rodziny lub opiekuna prawnego,
 • konsultację rehabilitanta i pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych na koszt podopiecznego, rodziny lub opiekuna prawnego

2. POBYTY KRÓTKOTERMINOWE:

Pobyty krótkoterminowe (nie krótsze niż 30 dni) zostały przygotowane z myślą o opiekunach osób starszych (tzw.pobyty wytchnieniowe na czas urlopu osób sprawujących opiekę) oraz w celu realizacji pakietów rehabilitacyjnych  lub opiekuńczych np.

 • po pobytach w szpitalu,
 • po wypadkach,
 • po udarach,
 • w przypadku innych zdarzeń losowych.

Zaplecze pobytowe pozwala na ograniczenie konieczności codziennych dojazdów w przypadku realizacji pakietów rehabilitacyjnych.

W ramach pobytu krótkoterminowego cena za dobę zawiera:

 • zakwaterowanie w pokoju 1, 2, 3 osobowym,
 • komfortowe warunki pobytu w grupie osób  o podobnym stanie zdrowia,
 • opiekę -pielęgnację 24h/dobę
 • wyżywienie zgodnie z zaleceniami dietetycznymi (5 posiłków),
 • aktywizację indywidualną realizowaną przez opiekunów,
 • możliwość uczestniczenia w życiu społecznym oraz utrzymywanie więzi z otoczeniem,

Usługi dodatkowo płatne:

 • konsultacja rehabilitanta,
 • pakiet rehabilitacji ruchowej i poznawczej,
 • badania labolatoryjne.

3. POBYTY REHABILITACYJNO STACJONARNE

Proponujemy możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji rehabilitacji bezpośrednio po pobycie w szpitalu.

Pobyty rehabilitacyjne odbywają się w warunkach pobytu krótkoterminowego.
 
Turnus poza ceną pobytu zawiera elementy dodatkowo płatne:

 • kwalifikację do pobytu rehabilitacyjnego,
 • opracowanie indywidualnego programu rehabilitacyjnego,
 • zakres czynności fizjoterapeutycznych dostosowany  do stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta.
 • program rehabilitacji – 5 zabiegów fizjoterapeutycznych w aktywne dni tygodnia.

Polecamy szczególnie pobyt w Domu Seniora jako kontynuację pobytów w oddziale geriatrycznym.

Cena pobytu długoterminowego, krótkoterminowego oraz rehabilitacyjnego jest uzgadniana indywidualnie i jest zależna od samodzielności i kondycji psychofizycznej osoby starszej, a także od zakresu pakiety rehabilitacyjnego.