admin

ALGIZ1 Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą "Rozwój innowacyjnych usług rehabilitacyjnych". Projekt finansowany w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wartość dofinansowania: 189 891,78zł.
ALGIZ1 Sp. z o.o. realizuje działania w ramach Programu „Przedsiębiorstwo społeczne+” na lata 2023-2025. Wartość dofinansowania: 91 999,95zł. W ramach programu realizowane jest wsparcie zatrudnienia oraz wsparcie bieżące.
3 loga: Krajowy Plan Odbudowy, Rzeczpospolita Polska, Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU3 loga: Krajowy Plan Odbudowy, Rzeczpospolita Polska, Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU