Opieka długoterminowa

POBYTY  DŁUGOTERMINOWE, CAŁODOBOWE (w tym również dla osób przewlekle chorych)

Po 3-ch miesiącach pobytu podopiecznego  w Domu Seniora  WYSTĘPUJEMY z wnioskiem do Orzecznika o określenie stopnia niepełnosprawności, ułatwiającego refundację oraz  możliwość korzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

UWAGA
Przyjmujemy również podopiecznych żywionych dietą medyczną  (sonda, peg).

 • pokoje 1, 2 i 3 osobowe staranie urządzone, wyposażone w niezbędny sprzęt, meble, pościel i bieliznę pościelową,
 • pokoje i łazienki wyposażone w system przywoławczy
 • pełne wyżywienie – 5 posiłków dziennie zgodnie z zaleceniami dietetycznymi określonymi przez lekarza.

Posiłki podawane są w jadalni. W razie indywidualnych potrzeb dostarczane do pokoju, w razie konieczności personel pomaga w karmieniu podopiecznych niezdolnych do samodzielnego spożywania posiłków.

Zapewniamy:

 • opiekę 24h/dobę,
 • podstawowe środki higieny osobistej (bez pampersów i leków) koszt pampersów i leków pokrywa podopieczny, rodzina lub opiekun prawny,
 • aktywizację personalną realizowaną przez opiekunów – CODZIENNIE,
 • rehabilitację ruchową – usprawniającą chód, równowagę-balans, zapobiegającą upadkom, usamodzielniającą  - CODZIENNIE
 • opiekę lekarską pełnioną w zakresie POZ-tu współpracującego z Domem Seniora,
 • leki wymagające podania w razie nagłego zachorowania,
 • podstawowe środki higieny osobistej (bez pampersów) koszt pampersów pokrywa podopieczny, rodzina lub opiekun prawny,
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej w codziennym myciu i kąpaniu,
 • dbanie o czystość odzieży osobistej podopiecznego a także  bielizny pościelowej,
 • uczestniczenie w życiu społecznym oraz utrzymywanie więzi z otoczeniem,
 • zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewniając korzystanie z kaplicy, sali telewizyjnej, organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • dostęp do windy, brak barier architektonicznych,
 • dostęp do internetu,

Umożliwiamy:

 • objęcie podopiecznego rehabilitacją w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ćwiczenia w samodzielnym funkcjonowaniu,
 • treningi samoobsługi higienicznej,
 • dodatkową opiekę lekarską w razie nagłego zachorowania na koszt podopiecznego, rodziny lub opiekuna prawnego,
 • wizytę lekarza specjalisty na koszt  podopiecznego, rodziny lub opiekuna prawnego,
 • konsultację rehabilitanta i pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych na koszt podopiecznego, rodziny lub opiekuna prawnego

Masz pytania?
Napisz do nas!