Opieka i rehabilitacja

POBYTY REHABILITACYJNO STACJONARNE

Proponujemy możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji rehabilitacji bezpośrednio po pobycie w szpitalu.

Pobyty rehabilitacyjne odbywają się w warunkach pobytu krótkoterminowego.
 
Turnus poza ceną pobytu zawiera elementy dodatkowo płatne:

  • kwalifikację do pobytu rehabilitacyjnego,
  • opracowanie indywidualnego programu rehabilitacyjnego,
  • zakres czynności fizjoterapeutycznych dostosowany  do stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta.
  • program rehabilitacji – 5 zabiegów fizjoterapeutycznych w aktywne dni tygodnia.

Polecamy szczególnie pobyt w Domu Seniora jako kontynuację pobytów w oddziale geriatrycznym.

Cena pobytu długoterminowego, krótkoterminowego oraz rehabilitacyjnego jest uzgadniana indywidualnie i jest zależna od samodzielności i kondycji psychofizycznej osoby starszej, a także od zakresu pakiety rehabilitacyjnego.

Masz pytania?
Napisz do nas!